Villa Sufia Art Gallery

News & Exhibitions

Masoud Keshmiri’s Exhibition 2024

Masoud Keshmiri’s Exhibition 2024

گالری صـوفـی ازشما برای دیدن نمایشی از آثار “مسعود کشمیری”دعوت می کند افتتاحیه نمایشگاه ۲۵ بهمن ماهساعت۴ عصرزمان بازدید همه روزه : ساعت ۴ تا ۹ عصرنشانی : تهران ، الهیه ، خیابان فیاضی ، شماره ۹ ، آریانا + اختتامیه : ۴...